Αλλαγή ελατωματικών προϊόντων

Εάν το προϊόν που παραλάβατε παρουσιάζει φθορά που επηρεάζει την ποιότητα του περιεχομένου (π.χ. το μπουκάλι του ελαιόλαδου έχει σπάσει κατά τη μεταφορά), έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε αντικατάταση. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα αποστολής του νέου προϊόντος, επιβαρύνουν αποκλειστικά εμάς, το κατάστημα.

Προϋποθέσεις

Για να γίνει δεκτή η επιστροφή του προϊόντος και να προχωρήσουμε σε αντικατάσταση (εφόσον υπάρχει διαθέσιμο), πρέπει:

  1. Να μας ενημερώσετε τηλεφωνικά ή με email για το ελάττωμα του προϊόντος εντός 48 ωρών από τη στιγμή που το παραλάβατε. Εάν καθυστερήσετε ή δεν μας ενημερώσετε, διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την επιστροφή του προϊόντος.
  2. Να μας στείλετε φωτογραφία όπου φαίνεται καθαρά το ελάττωμα.